1. Üretim ve hizmet süreçlerini dijitalleştirerek bundan rekabet gücü ve verimlilik avantajı kazanmak isteyen sanayiiciler, iş adamları, şirket yönetici ve çalışanları

2. Akıllı şehir, Akıllı Ev, Nesnelerin İnterneti, gibi yenilikçi alanlarda faaliyet gösteren girişimci, yönetici ve çalışanlar

3. Kamu sektöründe dijitalleşme süreçlerinde görev alan, yöneten ve denetleyen yönetici ile bürokratlar

4. Dijital Dönüşüm konularında bilgi sahibi olmak isteyen her türlü iş kolundaki girişimci, çalışan ya da öğrenciler