KURUMSAL AMAÇLAR

 • Firmanızın görünürlüğünü arttırmak
 • Kurum imajınıza pozitif yönde katkı sağlamak
 • Etkinlik  paydaşları ve diğer STK lar ile iletişimi güçlendirmek
 • Etkin forum tanıtımı sayesinde Medyanın ilgisini çekmek ve  sorunların ve çözüm önerilerinin haber olmasını sağlamak
 • Sektöre yön veren firmalardan üst düzey konuşmacılarla aynı platformda sektör sorunlarını tartışmak
 • Akademisyen ve uzmanlar ile her firma büyüklüğüne ilişkin çözümleri tartışma fırsatı bulmak
 • Konuşmacı  olarak bu seçkin platformda firmanıza özgü sorun hedef ve önerileri paylaşma imkânı.

PAZARLAMA AMAÇLARI

 • Markanızın  bilinirliğini  arttırmak
 • Markanızın İmajına katkıda bulunmak
 • Yeni iş ağları oluşturmak ve fırsatlardan yararlanmak
 • Uluslararası katılımcılar ile yeni iş ağları fırsatları yaratmak